De negativa effekterna av Milanokongressen erkända av UNESCO

Foto: WFD

Onsdagen den 27 mars utfärdade Dövas världsförbund (WFD) ett pressmeddelande om inkluderingen av de negativa effekterna av Milanokongressen 1880 för döva i världen. Syftet är att pressmeddelandet ska läggas in i UNESCO:s register ”Memory of the World”, som skapades 1992 för att bevara världens dokumentariska arv. UNESCO är FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur.

Det långsiktiga arbetet började år 2021, inom ramen för ett WFD-projekt som stöds av stiftelsen Nippon Foundation. Inledningsvis skapades en verktygslåda avsedd att stödja nationella förbund runt om i världen i deras arbete med att erkänna teckenspråk. Vidare jobbade projektet för att lägga in ett pressmeddelande i UNESCOS register ”Memory of the World” eftersom det registret hittills inte innehållit något om döva.

Pressmeddelandet påminner om att den Internationella kongressen i Milano 1880 för förbättring av döva och stumma fastställde att muntlig utbildning hade företräde framför teckenspråk för döva barn. Denna förändring har lett till en snabb nedgång av användningen av teckenspråk i utbildning, med skadliga konsekvenser för dövas mänskliga rättigheter runt om i världen. WFD:s ordförande, Joseph J. Murray, betonar den språkliga bristen och den sociala marginaliseringen som hela generationer har lidit av, effekter som fortfarande märks idag, 140 år senare.

För att vittna om dessa långvariga konsekvenser av Milanokongressen har WFD samlat tre originalrapporter från kongressen (på franska, engelska och italienska) samt en rapport från Vancouverresolutionen. Den resolutionen uppkom vid den 21:a internationella dövlärarkongressen 2010. I resolutionen avvisar man besluten från Milanokongressen och uppmanar nationer att erkänna alla språk, inklusive nationella teckenspråk, i sina utbildningsprogram.

Dessa fyra dokument lämnades in till UNESCO:s register ”Memory of the World”, skapat 1992 med syftet att bevara världens dokumentariska arv. Registret inkluderar för närvarande 494 samlingar, inklusive Förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1789 och Gutenbergbibeln från 1455. I maj 2023 registrerades de fyra WFD-dokumenten i registret och därmed är det första gången som döva har inkluderats i registret. WFD välkomnar detta officiella erkännande av de negativa konsekvenserna av Milanokongressen och tror att det kommer att vara ett kraftfullt verktyg för att försvara dövas rätt till teckenspråk.

Sarah Massiah, Média´Pi

Översatt och redigerad av Kenny Åkesson

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *