Stockholms universitet lägger ned dövlärarutbildning

Foto: Ingmarie Andersson/Stockholms universitet

Stockholms universitet har beslutat att omforma sin strategi för att utbilda pedagoger för döva och hörselskadade elever. Efter att ha utvärderat resultaten från två antagningsomgångar av grundlärarprogrammen med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1–3, samt årskurs 4–6 med profil teckenspråkig tvåspråkig undervisning, har universitetet kommit fram till att den separata profilen inte uppfyllde förväntningarna.

Teckenrapport har tagit kontakt med Stockholms universitet för att få reda på vad som har hänt med lärarutbildningen för döva. Stockholms universitets pressekreterare svarade att under de två antagningsomgångarna, som ägde rum 2018 och 2021, sökte 7 respektive 4 studenter till programmen. Av dessa har endast 3 studenter nu tagit examen, medan de resterande har avbrutit sina studier. Denna utvärdering har lett till slutsatsen att det behövs en annan modell för att tillgodose behoven hos döva och hörselskadade elever.

Enligt universitetet är den mest genomförbara lösningen att integrera döva och hörselskadade lärarstudenter i de vanliga lärarprogrammen. Detta är redan fallet och alla lärarstudenter ges möjlighet att söka fristående kurser med fokus på döva och hörselskadade elever samt teckenspråk, antingen som valbara kurser eller efter programmets slut. Syftet är att förbereda studenterna för att kunna undervisa målgruppen efter examen.

För närvarande erbjuds redan kurser som introducerar teckenspråk för lärarstudenter och som fokuserar på barns teckenspråk i förskoleåldern. Planer finns även på att erbjuda fler kurser, inklusive kurser om skrivprocessen för döva och hörselskadade barn samt flerspråkighet hos denna elevgrupp.

Förutom grundlärarprogrammen satsar Stockholms universitet på att utveckla lärarutbildningen för döva och hörselskadade elever på flera sätt. Det förs en kontinuerlig dialog med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) för att identifiera behoven av kompetens inom specialskolan. Dessutom erbjuds speciallärarutbildning med specialisering mot dövhet eller hörselskada vid universitetet och det är även möjligt att erhålla en ämneslärarexamen i svenskt teckenspråk genom kompletterande pedagogisk utbildning.

Kenny Åkesson

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *