Digitalt möte mellan ukrainska och palestinska dövförbund

Foto: WFD

Dövas Världsförbund, WFD har ett ansvar att underlätta dialog och erfarenhetsutbyte mellan dövförbund i olika delar av världen. Den 29 januari arrangerade WFD ett digitalt möte via Zoom där de ukrainska och palestinska dövförbunden deltog. Mötets huvudsyfte var att skapa en plattform för dövförbunden, som båda har pågående krig och kris, att dela med sig av sina erfarenheter och reflektioner.

I det digitala mötet berättade Irina Chepchina, ordförande för det ukrainska dövförbundet UTOG, att trots kriget så har det kommit fram positiva erfarenheter och framsteg. UTOG rapporterade att de har lyckats etablera ett samarbete med både statliga och lokala myndigheter för att säkerställa skyddet och välbefinnandet för döva personer.

UTOG har en slogan som de använder; ”Inte en dag utan information” vilket innebär att UTOG ska se till att döva får kontinuerlig information. UTOG meddelar på sin officiella Facebooksida att ukrainska döva dygnet runt har tillgång till teckenspråkstolkning på UTOG:s hemsida, vilket möjliggör deras deltagande i samhällsfrågor och händelser.

Situationen i de palestinska områdena är däremot mindre positiv, enligt Mohammad Nazzal, ordförande för det palestinska dövförbundet i Ramallah. Palestinier med hörselnedsättning står inför utmaningar som bristande statligt stöd, ovilliga teckenspråkstolkar på grund av rädsla för egen säkerhet, dålig eller obefintlig internetanslutning samt otillgänglig matdistribution.

WFD uppmanar till stöd för deras arbete genom donationer via en länk på WFD:s Facebooksida. Genom detta engagemang strävar WFD efter att skapa trygghet och säkerställa rättigheterna för över 70 miljoner döva människor över hela världen.

Kenny Åkesson

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *