Svenska kyrkans nationella bildtelefonjour för döva tar paus

Foto: Svenska kyrkan

På sin Facebooksida meddelar nu Svenska kyrkans teckenspråkiga arbete att deras bildtelefonjour har pausats och ska utvärderas.

Svenska kyrkan har haft en nationell bildtelefonjour på teckenspråk för att erbjuda stöd och samtal till personer i hela landet. Den teckenspråkiga bildtelefonjouren har varit aktiv i tre år och har gett möjlighet till direkta samtal med präster och diakoner för vägledning i tro eller för att få stöd.

Den senaste tiden har bildtelefonjouren varit öppen tre dagar i veckan och har då bemannats av teckenspråkiga präster och diakoner med tystnadsplikt. Det har varit öppet för vem som helst att ringa, oavsett livsåskådning eller trosuppfattning. Alla har erbjudits direkt samtal på teckenspråk, utan behov av tolk.

Information om när jouren återupptas kommer att delges via sociala medier och i Svenska kyrkans teckenspråkiga arbetes tidning ”Händer i kyrkan”.

Mona Riis

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *