Döva kvinnor har högre personlig tillväxt än döva män

Foto: MItxi. UPV/EHU

Amaia Jauregi-Orbe är en pedagog och universitetslektor och hon har gjort en doktorsavhandling vid Basque Countrys universitet, Spanien. Avhandlingen handlar om det psykosociala välbefinnandet hos döva människor och har identifierat flera viktiga faktorer som påverkar deras livskvalitet. Bland annat påverkas det upplevda välbefinnandet av ålder och utbildningsbakgrund.

I sin avhandling undersökte Amaia hur personliga, audiologiska, språkliga och kulturella, familje-, utbildnings- och yrkesmässiga faktorer påverkar döva människors välbefinnande. Genom att analysera dessa faktorer lyckades Amaia identifiera viktiga trender och framtida forskningsområden som tidigare inte har fått tillräcklig uppmärksamhet. Amaias forskning anses vara en viktig milstolpe inom området och förväntas bidra till en ökad förståelse för denna samhällsgrupp samt informera framtida forskning och politik.

Forskningen, som omfattade 166 vuxna döva personer med varierande språkliga och kulturella bakgrunder. En av de största upptäckterna i studien är att kvinnor inom dövsamhället har högre nivåer av personlig tillväxt än män. Denna observation överraskade till och med Amaia själv, som trodde att det var tvärtom. Anledningen till det resultatet kan bero på att det finns särskilda stödsystem och resurser för döva kvinnor som främjar deras självständighet och förmågor.

Studien visade också stora skillnader kopplade till ålder, där personer under 30 år upplevde högre självkänsla, större socialt stöd och större personlig tillväxt än äldre personer gjorde. Amaia tror att detta delvis kan bero på den mer inkluderande utbildning som de yngre fått.

Utbildningsnivån visade också sig vara avgörande för välbefinnandet, där de med universitetsutbildning hade högre nivåer av självkänsla, personlig tillväxt och socialt välbefinnande jämfört med de med enbart grundläggande utbildning. Avhandlingen avslöjade även att de personer som förlorat sin hörsel innan de lärt sig prata, men som gick i vanliga skolor, hade högre självkänsla än de som gick i specialskolor.

Kenny Åkesson

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *