forskning

2 Minutes
Inrikes

Forskningsstudie om teckenspråkstolkarnas upplevelse av sitt arbete med distanstolkning

Camilla Warnicke och Marie Materne har gjort en forskningsstudie om teckenspråkstolkars upplevelse av om distanstolkning i relation till Covid-19. I studien undersökte de hur Covid-19 pandemin påverkade teckenspråkstolkarnas arbete i Sverige genom övergången till...
Read More
2 Minutes
Inrikes

Mer än hälften av unga hörselskadade inte redo för övergången mellan barn- och vuxenhörselvården

Mer än 50 % av unga personer med hörselskada som deltog i Unga Hörselskadades undersökning om övergången från barn- till vuxenhörselvården, rapporterar att de känner sig inte tillräckligt förberedda. UH, Unga Hörselskadade, har nu...
Read More