En dövskola på Cypern firar 70 år

Foto: Adobe stock

Under senhösten 2023 firade Georgios Markou-skolan för döva på Cypern 70 år. Skolan grundades av Georgios Markou 1953 och har utvecklats till att bli en heltäckande tjänsteleverantör för döva med ett brett utbud av program och tjänster.

Vid tiden för skolans grundande besökte Markou döva barn i Cyperns byar, umgicks med deras familjer och övertygade dem om vikten av utbildning. Detta initiativ skapade grunden för lika tillgång och utbildning för döva i en tid när de ofta lämnades utan stöd. Sedan 1987 ligger skolan i Makedonitissa och idag har undervisningen utvecklats och anpassats för att möta de skiftande behoven hos döva studenter.

Idag samarbetar skolan med myndigheter och erbjuder inte bara utbildning utan också program och tjänster för att stödja döva individer. Skolan samarbetar bland annat med ett tvärvetenskapligt team för hantering av hörselnedsättning genom att främja neonatal hörselscreening. Skolan stöder också vuxna döva genom rådgivningstjänster och bidrag för teknisk utrustning.

Trots framgångarna erkänner skolan de utmaningar de står inför på grund av bristen på statistiska uppgifter om den döva befolkningen på Cypern.

Tine Hedin

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *