Ett dövt vittne kände sig förbisedd

Den 14 september blev en ung man skjuten av flera skott i Stockholm och dog av sina skador på sjukhuset. Daniel Joelsson såg på avstånd när den unga mannen föll ner. När polisen började undersöka efter eventuella vittnen fick Daniel ingen chans att komma till tals.

Via sociala medier berättar Daniel, som är döv om hur han kände sig förbisedd när han ville berätta om vad han sett. Flera har reagerat på Daniels berättelse över hur Polisen hanterat situationen med ett dövt vittne. Teckenrapport har fått ta del av Daniels berättelse.

Stockholms Dövas Förening har tagit kontakt med en av Polisens presstalespersoner i Stockholmsregionen och frågat varför Polisen agerade som de gjorde, samt hur Polisen brukar bemöta människor som tillhör någon minoritetsgrupp som till exempel döva.

Polisens svar var att de beklagade att Daniel blev förbisedd och ignorerad men tolkade utifrån beskrivningen att han gjorde en god insats. En förklaring till situationen kan ha varit att situationen i sig är pressad för poliserna när de är ute på den här typen av uppdrag. De menar att poliserna kanske inte uppfattade att vittnet var döv eller kanske inte hade kunskapen om hur man på bästa sätt kan kommunicera med ett dövt vittne. Polisens ambition är att alltid bemöta alla människor med respekt, vilket är en viktig punkt i den statliga värdegrunden.

Stockholms Dövas Förening håller just nu på att ta kontakt med Polisens Nationella mediecenter för att få mer information om Polisens riktlinjer.

Kenny Åkesson

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *