Jennys roll i rådet för de mänskliga rättigheterna

I torsdags hade rådet för de mänskliga rättigheterna sitt allra första möte i Lund. Rådet består av 20 ledamöter och har till uppgift att ge råd och stöd från det civila samhället till Institutet för mänskliga rättigheter. En av dessa 20 ledamöter är Jenny Nilsson. Teckenrapport har intervjuat Jenny.

Jenny berättar att de råd och stöd som de ska ge till Institutet för mänskliga rättigheter bland annat kan vara om hur institutets strategi ska se ut framöver, vilka riktningar de ska ha när de gör prioriteringar samt vad som ska ingå i deras årsrapport. Institutet har ett särskilt uppdrag att övervaka vad som står i FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar, även där ger rådet råd kring hur institutet ska göra.

För att komma med i rådet ska man bli nominerad, intervjuad och antagen. Jenny har erfarenhet från arbete hos FN samt har varit ordförande i ungdomssektionen hos Dövas Världsförbund, WFDYS. Idag jobbar Jenny som barnombudsman på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. Jenny blev nominerad till rådet av Sveriges Dövas Riksförbund, SDR och Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk, NKJT samt ett flertal privatpersoner. Dessa organisationer jobbar främst med mänskliga rättigheter vad gäller svenskt teckenspråk. Därför blir Jennys expertisområde i rådet just rätten till teckenspråkig kultur och identitet, rätten till tvåspråkighet och rätten till en teckenspråkig språkmiljö. Utöver den expertisen ska även ledamotens egen kunskap och erfarenhet tas med, i Jennys fall kunskap och erfarenhet från sitt nuvarande och tidigare arbete samt erfarenhet och kunskap som döv person i en hörande majoritetssamhälle.

I rådet sitter man mellan två och fyra år och har möten fyra gånger per år. Mellan mötena ska ledamöterna arbeta på sina vanliga arbeten.

Maria Norberg

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Maria Norberg

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *