EU-projekt som uppdaterar undervisningsmaterial på teckenspråk

Foto: stemsil.eu

STEMSiL är ett europeiskt projekt som fokuserar på att undervisa döva barn i ämnena naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik. Projektet syftar till att utveckla innovativa metoder och verktyg för att göra lärandet mer tillgängligt.

Utvecklingen inom ämnena naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik går ständigt framåt. Döva och teckenspråkiga elever hänger inte med i utvecklingen då det saknas uppdaterade material. Därför har EU-projektet STEMSiL bildats. STEMSiL är en förkortning för Science, Technology, Engineering and Math in Sign Language. Fritt översatt: Vetenskap, teknik, ingenjörskap och matematik på teckenspråk.

STEMSiL startade 2022 och pågår till 2025. Under den treåriga perioden får projektet finansiering från EU. Sex länder är involverade i projektet; Tyskland, som initierade projektet, Frankrike, Portugal, Spanien, Italien och Grekland. Två personer från varje land deltar aktivt i projektet. Projektet samarbetar också med olika experter som delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Experterna består av personer från universitet, skolor för döva barn, föräldraföreningar för döva elever och från privata organisationer som fokuserar på utbildning.

MédiaPi, vår DJE-partner i Frankrike, har intervjuat Honesty Willoughby, en av de franska representanterna i projektet. Hon berättar att projektet har fem faser. Bland annat ska projektet besöka skolor för att träffa lärare och döva elever. Under besöken ska projektet observera deras pedagogik, filma dem samt samla information. När allt är samlat genomförs en jämförande analys varpå en sammanfattning görs och publiceras.

Just nu är projektet inne på sin tredje fas, där fokus ligger på att samla in teckenspråk från döva och visa för allmänheten. Den fjärde fasen handlar om att sprida projektets information. Projektet ska också bjuda in lärare från olika länder för att träffas, ha lektioner, föreläsningar och workshops tillsammans. Den femte och sista fasen är en sammanfattningsfas. I slutet av fasen åker alla representanter i projektet till Tyskland för att träffas och ge föreläsningar samt för att presentera projektets resultat.

Honesty och hennes franska kollega säger att detta projekt innebär mycket arbete men anser att det kommer att vara mycket användbart för alla, såväl lärare som tolkar, men också för andra yrkesverksamma, forskare, föräldrar samt elever.

STEMSiL hemsida skapades 2023 och är tillgänglig på deltagarländernas respektive språk samt på engelska. På hemsidan kommer projektet att presentera olika döva yrkesverksamma som utövar olika yrken.

Estelle Arnoux, MédiaPi

Översatt och redigerad av Kenny Åkesson

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *