EUDY:s ordförande blev avbruten i Europaparlamentet

Foto: LevelUp!

Den 13 och 14 april hölls ett stort event för unga på Europaparlamentet i Bryssel. Cirka 1 300 unga människor från hela Europa deltog i olika debatter och workshops. Syftet med eventet var att lära unga hur de kan använda sin röst för det de anser vara viktigt. EUDY, Europeiska ungdomsförbundet för döva, var närvarande vid evenemanget och representerades av ordföranden Lydia Gratis. Under avslutningsceremonin inträffade en incident mellan Lydia och EUJS, Europeiska unionen för judiska studenter. Hon publicerade senare ett uttalande om händelsen på sociala medier.

Vår DJE-partner i Nederländerna, Dnieuws, har intervjuat Lydia kring händelsen. Lydia berättade att en hörande deltagare reste sig upp i besöksavdelningen och ropade ”BEFRIA PALESTINA.” Många deltagare hejade och stöttade uppmaningen. Detta ledde till en av de längsta applåderna under evenemanget. Deltagaren uppmanade Europa att agera för att kräva ett eldupphör. Lydia reste sig upp och frågade om hon fick lära alla hur man tecknar ”BEFRIA PALESTINA” på internationella tecken och fick tillstånd. När hon började lära åhörarna, avbröt ordföranden för EUJS henne upprepade gånger och sa ”det här är inte platsen”. Detta ledde till att det inte gick att diskutera mer kring stödet för palestina.

När EUJS avbröt Lydia blev Lydia besviken. Hon sa att det verkade som om ordföranden för EUJS medvetet valde en stund när rummet var tyst och alla tecknade på internationella tecken. I stället för att avbryta när de hörande ropade valde ordföranden att utöva sin makt först när rummet var tyst när åhörarna lärde sig teckna meningen, i tron om att hon kunde överrösta de döva personerna med sin röst. Lydia upplevde därför ordförandens handlingar som audism då hon visade bristande uppmärksamhet på aktuella händelser och inkludering.

Lydia avslutar sin intervju med att säga att det är mycket viktigt att ha en trygg plats där människor kan tala fritt, även om känsliga ämnen som politik. När människor försöker förstå hur andra tänker och känner kan de visa empati och visa att de tar andras känslor på allvar. Det är också viktigt att se på vem som har makten och se till att alla hörs, särskilt de som ofta ignoreras. På så sätt kan människor bättre förstå var andra kommer ifrån, vilket leder till respektfulla diskussioner.

Jos de Winde, Dnieuws

Översatt och redigerad av Kenny Åkesson

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *