Finansieringskris hotar framtid för Edinburgh Deaf Festival

Foto: Adobe stock

Edinburgh Deaf Festival, en unik plattform för döva artister och publik, riskeras att läggas ner efter att ha nekats finansiering av Creative Scotland. Trots den skotska regeringens löfte att göra landet till det bästa för brittiskt teckenspråk (BSL) står festivalen inför en oviss framtid, vilket ifrågasätter regeringens engagemang för dövsamhällets behov.

Festivalen, som hade premiär 2022 och snabbt blev en integrerad del av Edinburgh Festival-familjen, har varit avgörande för att skapa ett kulturellt utrymme där döva kan fira sin identitet, kultur, språk och arv. Den har också varit en viktig plattform för döva artister i Skottland.

Trots detta står Edinburgh Deaf Festival nu inför en ekonomikris efter att deras ansökan till Creative Scotland avslogs både i juli och oktober 2023. Anledningen var att den här finansieringsomgången var ”konkurrensutsatt”, vilket har skapat oro för festivalens framtid.

Festivalen grundades av Deaf Action, världens äldsta dövorganisation, och har snabbt etablerat sig som det enda dövledda evenemanget av sitt slag i Skottland. Det har varit en plattform där döva artister har kunnat utveckla sina karriärer och visa upp sina talanger, samtidigt som det har skapat medvetenhet och synlighet för dövkonst, kultur och arv.

Philip Gerrard, VD för Deaf Action, uttrycker sin besvikelse över Creative Scotlands beslut och påpekar att festivalen är helt i linje med regeringens och Creative Scotlands ambitioner att främja BSL och dövkultur inom kultur och konst i Skottland.

Philip ifrågasätter om det nu anses tillräckligt att erbjuda tillgång till konst genom användning av tolkar och påpekar att tillträde utan representation inte kan uppfylla målen i den nationella planen för BSL 2023–2029.

Ekonomikrisen kom efter två avslag på ansökningar på totalt £326,000 (cirka 4,2 miljoner svenska kronor) för att stödja festivalen 2024 och 2025. Philip betonar att förlusten av festivalen skulle innebära färre möjligheter för döva artister och ungdomar att uppleva och delta i kulturella evenemang, vilket går emot regeringens uttalade mål att göra Skottland till den bästa platsen för BSL-användare.

Deaf Action och Edinburgh Deaf Festival uppmanar nu Creative Scotland och den skotska regeringen att ompröva sina finansieringsbeslut för att säkra festivalens framtid.

Tine Hedin

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *