Juridiska mardrömmar för döva i Kansas  

Foto: Kansas Commission for the Deaf and Hard of Hearing

En döv kvinna i Kansas, USA, upplevde att henens skilsmässoavtal blev en juridisk mardröm på grund av brist på teckenspråkstolk. Hon trodde att hon skulle få 500 dollar i månaden i underhåll enligt avtalet men det visade sig vara en missuppfattning.

Advokaten Leonard Hall förklarade att den döva kvinnan, på grund av avsaknaden av en tolk, inte kunde förstå avtalets verkliga innebörd. När han granskade ärendet var det för sent att överklaga.

Kansasborna med hörselnedsättningar saknar tillräcklig tillgång till juridiska tjänster. Ofta nekar advokater möten där tolkar eller kommunikationshjälp begärs, vilket strider mot lagstiftningen. Robert Cooper, VD för Kansas Commission for the Deaf and Hard of Hearing, bekräftade att detta är ett tydligt problem. Han gav ett exempel där en döv person inte kunde delta i en förmögenhetsfördelning på grund av brist på teckenspråkstolk. Han betonade att om personen hade fått bättre hjälp med kommunikation, kunde de ha förstått familjens angelägenheter bättre.

För att mildra denna utmaning har Kansas infört en kommunikationsfond som startade i juli med en budget på 10 000 dollar. Fonden är utformad för att finansiera tolkar och kommunikationstjänster för advokatmöten. Den täcker kostnader för tolkning under de två första timmarna av möten och har ett livstidstak på 500 dollar per person för juridiska kostnader.

Trots att endast några tusen dollar har utnyttjats från fonden arbetar Kansas Commission for the Deaf and Hard of Hearing och Kansas advokatsamfundet tillsammans för att öka medvetenheten om kommunikationsfonden. Målet är att informera både advokater och klienter om tillgängligheten av dessa tjänster.

Tine Hedin

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *