Forskning visar att döva har lika mycket känslor som hörande

Foto: Adobe stock

En ny italiensk studie, publicerad i Science Advances, har studerat den komplexa relationen mellan känslor och perception. Forskningen studerade vilken roll våra sinnen spelar för att forma våra känslor. Reagerar vår hjärna på samma sätt när vi möter ett skrämmande skrik, en mystisk skugga eller en äcklig doft? Genom att jämföra personer med medfödd dövhet och blinda med personer utan nedsatt funktion i något sinne kunde forskarna se att emotionella stimuli i hjärnan inte påverkas av hur många fungerande sinnen en person har.

Forskare från IMT School for Advanced Studies i Lucca, Italien, i samarbete med Universitetet i Turin, ledda av psykologiforskaren Giada Lettieri, har undersökt hur våra sinnen påverkar vår upplevelse av känslor och hur hjärnan bearbetar emotionella stimuli.

Studien, som involverade 50 frivilliga, inklusive deltagare med medfödd dövhet, blinda samt personer med fem fungerande sinnen, utforskade hur användning av olika sinnen påverkar våra emotionella upplevelser. Deltagarna fick titta på filmen ”101 dalmatiner”. Undertiden övervakade forskarna deltagarnas hjärnaktivitet med funktionell magnetisk resonanstomografi (fMRI), som kan visa 3D-bilder av organ i kroppen.

Forskarna gavs då insikter om hur olika känslor som glädje, rädsla och sorg behandlas av hjärnan hos blinda, döva och andra. Studiens resultat visade att hjärnan använder både sinnesspecifika och abstrakta koder för att bearbeta känslor. Specifikt framträder den främre delen av hjärnans pannlob som en central plats för att koda abstrakta representationer av känslor. Enligt Luca Cecchetti är emotionella stimuli i hjärnan oberoende av vilket sinne som används.

Forskarna poängterar att detta har betydelse för förståelsen av känslor och hjärnans funktion hos personer som saknar ett sinne. Genom att inkludera döva och blinda i studien kunde forskarna bättre förstå hur hjärnan anpassar sig och skapar meningsfulla emotionella reaktioner trots avsaknad av tillgång till vissa sinnen.

Kenny Åkesson

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *