Första döva doktorn i lingvistik och litteratur i Acre, Brasilien

Foto: Juiz de Foras dövförbund

Den 25 mars 2024 ägde en historisk händelse rum vid ett universitet i Acre i Brasilien. Det var då Lucas Vargas Machado da Costa, som förste döv disputerat i lingvistik och litteratur vid sin forskarutbildning.

Lucas är den andra döva forskaren som disputerar vid universitetet i Acre och den första i området lingvistik och litteratur. Hans avhandling handlade om döva studenter i forskarutbildning och deras språk och identitet samt motstånd. I sin forskning undersökte Lucas nio döva doktorander vid olika universitet i Brasilien.

I avhandlingen lyfter Lucas fram hinder som döva doktorander möter i forskarutbildningen. Det största hindret för att de döva doktoranderna ska lyckas i sin forskarutbildning är det sociala osynliggörandet, som Lucas kallar det.

I Brasilien utvecklas just nu en del språkpolitiska åtgärder för att främja språklig mångfald för döva, ursprungsbefolkningar och migranter. Genom sin avhandling vill Lucas belysa vikten av att skapa inkluderande utbildningsmiljöer för alla studenter, oavsett hörselstatus. Lucas menar att pedagogiken i utbildningen idag inte tar hänsyn till de döva doktorandernas sociala och språkliga behov.

Tine Hedin

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *