Teckenspråkets dag byter namn till Svenska teckenspråkets dag

Foto: SDR och ISOF

SDR, Sveriges Dövas Riksförbund, meddelade i sitt pressmeddelande den 29 april att från och med den 14:e maj 2024 kommer Teckenspråkets dag att byta namn. Dagen omfamnar en ny identitet som ”Svenska teckenspråkets dag”.

Anledningen till denna förändring är att SDR, Sveriges Dövas Riksförbund, och ISOF, Institutet för språk och folkminnen, önskar tydligare betona det svenska teckenspråkets unika karaktär och dess historiska betydelse som nationellt teckenspråk.

Beslutet att officiellt erkänna svenskt teckenspråk som dövas modersmål år 1981 markerade en milstolpe i dövgemenskapens kamp för sina språkliga rättigheter. Innan dess betraktades inte teckenspråket som tillåtet kommunikationsspråk på skolor för döva. Numera, med en ökad medvetenhet om att olika nationer har sina egna teckenspråk, känns det passande att särskilja det svenska teckenspråket genom att använda den nya benämningen.

På liknande sätt kommer den 23 september, tidigare känd som Internationella teckenspråksdagen, att omdöpas till Internationella dagen för teckenspråken i världen. Denna förändring reflekterar den mångfald av teckenspråk som existerar runt om i världen och syftar till att undanröja missförståndet att teckenspråket är internationellt.

Genom att föreslå dessa nya benämningar, hoppas SDR att både Svenska teckenspråkets dag och Internationella dagen för teckenspråken i världen kommer att få ökad synlighet och erkännande i samhället.

Mona Riis

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *