FSDB Stockholm Gotland närvarade vid riksdagsdebatt om ledsagning

Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

I mitten av juni deltog en handfull personer från Förbundet Sveriges Dövblindas regionala förening FSDB Stockholm Gotland i en riksdagsdebatt om ledsagning. Representanter från styrelsen samt några medlemmar satt tillsammans med representanter från Synskadades Riksförbund (SRF), på åhörarbänkarna i riksdagens plenisal för att följa diskussionerna.

Ett 90-tal motioner som rör stöd till personer med funktionsnedsättning har inkommit till Riksdagen under den allmänna motionstiden 2023. Med anledning av dessa motioner hade socialutskottet lämnat ett förslag att Riksdagen skulle rikta två tillkännagivanden till regeringen, vilket betyder att Riksdagen ber regeringen att göra något.

Det ena tillkännagivandet inkluderade en särskild begäran om en avgiftsfri ledsagning för personer med synnedsättning. En förändring som skulle innebära en stor framgång för de berörda. Det andra tillkännagivandet rör ändringar av det schablonbelopp för assistansersättning som finns idag, där målet ska vara att ta fram en långsiktigt hållbar finansieringsmodell som tar mer hänsyn till de faktiska kostnaderna.

Riksdagen höll en debatt om just dessa tillkännagivanden innan de tog ett beslut. Vid debatten deltog FSDB Stockholm Gotland tillsammans med SRF. Redan från start mötte FSDB Stockholm Gotlands representanter utmaningar, då enbart en av de fem representanterna fått tolk trots att alla fem behövde varsin. Övriga fick ingen tolk på grund av prioriteringar inom sjukvården och allmän tolkbrist hos tolkcentralen, samt tolkbrist hos Riksdagen. Detta väckte frustration då tidigare information lovat att samtliga debatter skulle teckenspråkstolkas. Tilläggas bör att hela debatten finns att se på Riksdagens hemsida, utan teckenspråkstolkning och undertextning.

Efter debatten biföll Riksdagen de två tillkännagivanden som socialutskottet föreslagit. FSDB Stockholm Gotland tog därefter kontakt med politiker och riksdagspersonal via mail och texttelefoni för att lyfta frågan om den saknade tolktjänsten vid debatten. Bland dem som svarade fanns Malin Höglund (M) och Ulrika Westerlund (MP), båda ledamöter i socialutskottet. De uttryckte intresse för att träffas för att diskutera frågorna vidare.

Trots utmaningarna var dagen ett viktigt steg framåt i kampen för rättigheter och förbättrad ledsagning för dövblinda och blinda. FSDB ser nu fram emot fortsatt arbete och dialog med politiker för att säkerställa en mer rättvis och omfattande ledsagningstjänst.

Riksdagens beslut finns sammanfattat på teckenspråk på deras hemsida: https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/beslut/teckensprakstolkat-beslut-insatsen-ledsagning-for_hbc5aamgkqxwcypsqnxntt/

Tine Hedin

nyhet@teckenbro.com

www.teckenrapport.se

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Maria Norberg

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *