Högsta domstolen i Indien stödjer döva

Foto: Adobe stock

Högsta domstolen i Delhi, Indien kritiserar utbildningsorganisationen Kendriya Vidyalaya Sangathan, KVS, för att de har exkluderat döva och hörselskadade personer från rekryteringsprocessen för lärartjänster. Högsta domstolen har tagit del av KVS rekryteringsannons som publicerades i december 2022. Chefsdomare Satish Chandra Sharma och domare Sanjeev Narula vid Högsta domstolen reagerade på KVS beslut att ignorera relevanta stadgar och myndighetsmeddelanden i sin annons.

Det nationella dövförbundet i Indien ifrågasatte annonsen och lämnade in en petition till Högsta domstolen. Petitionen gicks igenom av Högsta domstolen som via chefsdomaren Satish uttryckte sin besvikelse samt undrade vad KVS har mot personer med hörselnedsättning. Satish berättade att han aldrig hade förväntat sig att KVS, en organisation han personligen hade kopplingar till, skulle agera på detta sätt.

Efter att ha fått information om att rekryteringen redan genomförts, beslutade Högsta domstolen att uppmana KVS att följa statliga bestämmelser i lagen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som kräver att en viss andel av de anställda ska bestå av personer med funktionsnedsättningar. KVS ligger efter med att tillsätta personal till lediga tjänster och uppmanas därför att se till att dessa anställningar fyller andelen.

KVS försvarade sitt beslut med hänvisning till en intern kommitté som hade avrått från att anställa personer en specifik funktionsnedsättning. Högsta domstolen var dock av åsikten att KVS inte hade rätt att undanta personer med en specifik funktionsnedsättning från rekryteringen då ingen dispens tilldelats dem. Högsta domstolen markerade genom sin kritik att de stödjer inkludering och rättvisa för personer med hörselnedsättning. De markerar också att de anser att lagar och riktlinjer ska följas för att skydda de rättigheter som personer med funktionsnedsättningar har.

Tine Hedin

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *