Lägre förtroende för demokratiska val hos personer med funktionsnedsättning

Foto: Adobe stock

Europaparlamentsvalet sker om åtta månader och enligt en rapport från Göteborgs universitet har personer med funktionsnedsättning lägre förtroende för demokratiska val i Sverige jämfört med den övriga befolkningen.

Rapporten kommer från SOM-institutet vid Göteborgs universitet. SOM står för Samhälle, Opinion och Medier, och är en oberoende undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet. Resultatet i rapporten visar att det är 12 % skillnad i förtroende för demokratiska val mellan de som har och inte har funktionsnedsättning. Av de som har funktionsnedsättning har 75 % förtroende för demokratiska val medan de som inte har någon funktionsnedsättning har 87 %. Det innebär att de med funktionsnedsättning har 12 % mindre förtroende än de övriga.  

De lägre förtroendeomdömena bland personer med funktionsnedsättning tyder på att de kan uppleva sämre förutsättningar att delta i val och andra demokratiska processer. Historiskt sett har personer med funktionsnedsättning deltagit i lägre grad i allmänna val. Detta kan bero på flera faktorer, inklusive bristande tillgänglighet i vallokaler, otillräcklig information och svårigheter att få rätt stöd vid röstningen.

En undersökning från Statistiska centralbyrån, SCB, som utfördes under de allmänna valen 2022 visade att valdeltagandet bland personer med funktionsnedsättning var 76 %, jämfört med 87 % bland den övriga befolkningen. En av tio sa att de saknade information om vallokalernas tillgänglighet som till exempel information på teckenspråk och önskade hjälp med att hitta till vallokalen. Dessutom upplevde var sjunde som röstade att tillgängligheten var dålig, med klagomål på höga röstningsbord, små texter på valsedlarna, svårigheter att höra röstmottagarna, brist på teckenspråkstolkning och brist på sittplatser.

För att förbättra situationen arbetar Myndigheten för delaktighet, MFD, aktivt med kommunerna för att öka tillgängligheten i vallokaler. MFD har utvecklat en checklista för kommunernas valnämnder och en informationsfilm som ska öka medvetenheten om hur man kan öka tillgängligheten i vallokaler och bistå väljare med funktionsnedsättning. Målet är att förbättra tillgängligheten och uppmuntra fler personer med funktionsnedsättning att delta i det kommande Europaparlamentsvalet.

Kenny Åkesson

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *