Kaliforniska fängelser kritiseras för brist på tillgänglighet för döva fångar

Foto: Adobe stock

Enligt en dom från en federal domstol i Sacramento har Kaliforniens fängelsesystem misslyckats med att tillhandahålla tillräcklig hjälp för döva fångar vid förberedelser för villkorliga frigivningar. I beslutet anger domaren Claudia Wilkens att fängelse- och villkorliga frigivningsmyndigheter inte har använt tillgänglig teknik, såsom teckenspråkstolkade videouppspelningar och bärbara datorer, för att underlätta för döva fångar. Domen lyfte även fram blindas rättigheter, att det saknas teknik, punktskrift samt stöd för denna grupp.

Domstolsbeslutet pekar på det stora behovet av att förbättra förhållandena för döva och blinda fångar, som har kämpat för att få lika möjligheter under processen för villkorlig frigivning. Trots domstolens påtryckningar har fångarna fortfarande inte fått adekvat stöd för att förbereda sig inför sina frigivningsförhandlingar. Redan för 25 år sedan fattades ett domstolsbeslut efter att fångar stämt den kaliforniska staten. Stämningen gällde hur fångar med funktionsnedsättningar hanterades. Under dessa år har således inte mycket förändrats.

En döv fånge som vittnade i rätten uttryckte frustration över bristen på lämplig hjälp för att förbereda sig för sin villkorliga frigivning. Han underströk vikten av att kunna använda teckenspråk i processen och krävde att domstolen skulle insistera på videoupptagningar av förhandlingarna, inklusive teckenspråksöversättningar.

Domstolens beslut är ett viktigt framsteg för döva fångars rättigheter, men det kvarstår mycket arbete för att säkerställa att de får lika tillgång till rättvisa och rättssäkerhet som hörande fångar. Fängelsemyndigheterna måste nu ta itu med de brister som domstolen har påpekat. Döva fångar ska få den tillgänglighet de behöver för att kunna delta fullt ut i rättsliga processer och förbereda sig för ett liv utanför fängelset.

Mona Riis

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *