Lexikon med tecken för kemiska begrepp

Foto:AI

Forskare vid Rochester Institute of Technology har tilldelats ett stipendium från National Science Foundation för att göra kemiundervisningen mer tillgänglig för studenter som använder teckenspråkstolkar. Forskarteamet har erhållit nästan 380 000 amerikanska dollar för sitt projekt. Projektet ska skapa ett teckenspråkslexikon med fokus på tekniska termer.

Projektet kom till när Jennifer Swartzenberg, som lärde sig amerikanskt teckenspråk, märkte att tolkar ofta var tvungna att bokstavera tekniska termer, vilket skapade en språkbarriär för döva studenter. Teamet samarbetade med döva studenter för att skapa tydliga vetenskapliga tecken. Efter flera års arbete och utveckling av en mängd kemitermer har projektet gett resultat. Tidigare presterade döva studenter sämre än genomsnittet på prov, men nu med de nya kemiska tecknen presterar de över medelvärdet.

Forskningsgruppen leddes initialt av Christina Goudreau Collison och Jennifer Swartzenberg under namnet ”Sign Language Incorporation in Chemistry Education (SLICE)”. De har erhållit erkännande för sitt arbete med ett pris som heter Royal Society of Chemistry’s Inclusion and Diversity Prize.

Projektets mål är inte bara att identifiera tecken och termer utan även att sprida det nya lexikonet till döva och hörselskadade studenter, teckenspråkstolkar och kemilärare. Framöver planerar projektet att ordna workshops för att introducera tecknen och visa deras användbarhet för olika intressenter.

Detta projekt förväntas göra vetenskapen mer tillgänglig för döva och hörselskadade studenter, inklusive de med engelska som andra språk och andra inlärningsbehov. Redan idag har projektet lett till en ökning av döva studenter i forskningslaboratorier.

Mona Riis

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *