Manillaskolans rektor slutar

Foto: Privat

Manillaskolans rektor, Torun Persson, berättar för Nyhetstecken att hon avslutar sitt uppdrag när förordnandet går ut. Efter fyra år som skolledare väljer Torun att sänka sitt arbetstempo av privata skäl. Torun betonar det fantastiska och givande arbetet som det är att vara skolledare men understryker att det kräver mycket arbete och energi. ”För att möta mina personliga behov behöver jag sänka mitt arbetstempo, vilket inte är förenligt med ett rektorsuppdrag. Att vara rektor på deltid fungerar helt enkelt inte”.

Torun inledde som biträdande chef i januari 2020 och tog över rektorsrollen efter sommaren 2022. Den 16 augusti 2024 blir sista dagen för Toruns anställning, och detta väcker frågor om hur den teckenspråksmiljö som finns idag på Manillaskolan kommer att påverkas. Nyhetstecken har intervjuat Sabina Islamovic, verksamhetsområdeschef för specialskolorna. Sabina framhäver vikten av teckenspråkskompetens för den nya rektorn och poängterar att Manillaskolan är en teckenspråkig miljö med hög teckenspråkskompetens. Samtidigt betonar hon behovet av ledarerfarenhet.

När det gäller föräldrars oro över att det kan tillsättas en ny rektor utan dövkompetens, säger Sabina att teckenspråks- och dövkompetens är viktig, men påpekar att det inte endast ligger på rektorn att upprätthålla en teckenspråkig miljö. Sabina försäkrar att rekryteringen tar hänsyn till såväl teckenspråks- som dövkompetens.

På frågan om elevernas oro för att teckenspråksmiljön kan försämras framhåller Sabina den höga personaltätheten och dövkompetensen bland skolans personal. Hon påpekar att personalen är nära eleverna i vardagen och kommer att vara uppmärksam på eventuell oro.

Nu står Manillaskolan inför en utmaning att hitta en efterträdare som kan upprätthålla och stärka skolans teckenspråkiga miljö samtidigt som ledarskapet och utvecklingsarbetet fortsätter på en hög nivå.

Mona Riis

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *