NKJT får beviljat 3-årigt projekt på 8,3 miljoner kronor

Foto: NKJT

NKJT:s projekt ”Stöd på dina villkor – anpassat stöd på teckenspråk” beviljades med 8,3 miljoner kr från Allmänna Arvsfonden. NKJT är en nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk.

Projektet har nu satts i rörelse för att erbjuda anpassat stöd till döva, hörselskadade och dövblinda kvinnor och tjejer med intellektuella funktionsnedsättningar som har blivit offer för varierande former av våld. Målet är att skapa ett anpassat och effektivt bemötande som syftar till att stödja denna målgrupp.

Projektets fokus ligger på att utforma en väl anpassad och respektfull behandling av målgruppen vid kontakt med stödverksamheter. För att uppnå målet kommer projektet att genomgå en omfattande process som involverar utveckling och anpassning av samtliga stödåtgärder för att passa målgruppen på bästa sätt.

En central del av projektet är att skapa och testa olika typer av kommunikations- och stödmaterial. Utöver detta planeras starten av utbildningsinitiativ för volontärer, anhöriggrupper samt en peer-to-peer-verksamhet. Den senare innebär att medlemmar från målgruppen kommer att föreläsa och medverka i utbildningsfilmer för att sprida kunskap om våldets natur och vilket stöd som finns tillgängligt. Dessa insatser är avsedda att integreras i det ordinarie stödarbetet för våldsutsatta och deras närstående.

Vid projektets slut kommer projektet att integreras i den löpande verksamheten inom NKJT och hos samarbetande partners. Dessutom kommer projektet att utforska preventiva åtgärder mot våld inom målgruppen och ta fram riktlinjer för hur stödverksamheter kan stötta personal som arbetar inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och SoL (Socialtjänstlagen).

Just nu har NKJT annonserat ut fyra tjänster med 5:e januari som sista ansökningsdag. De fyra tjänsterna är projektledare, stödpedagog i Göteborg, opinionsbildande kommunikatör och teckenspråkstolk.

Kenny Åkesson

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *