Norska Statped får 20 miljoner för läromedelsproduktion

Foto: Statped

Norska Statped motsvarar SPSM läromedel i Sverige och ansvarar för att utveckla undervisningsmaterial för blinda och teckenspråkiga barn i Norge. Statped har nu fått besked om att de får ett statligt anslag på 20 miljoner norska kronor som syftar till att stödja barn och unga med särskilt behov i deras skolundervisning. Trots detta anslag anser Norges Døveforbund att det är långt ifrån tillräckligt för att täcka bristen bland teckenspråkiga läromedel.

Teckenspråksläraren Gro Anette Vestre berättar för NRK att undervisningsmaterial på teckenspråk är viktigt för döva barn med teckenspråk som modersmål. Döva barn i Norge går ofta inkluderat och behöver teckenspråkiga läromedel i undervisningen. Idag är det, enligt informationssystemet för grundskolan, totalt 267 elever som får teckenspråkig undervisning i grundskolan. Det undervisningsmaterial som finns tillgängligt idag är till stor del föråldrat.

Nu har Statped beviljats 20 miljoner norska kronor genom statsbudgeten under två års tid för att förbättra situationen. Pengarna kommer att användas för att förbättra undervisningsmaterial för barn och unga med särskilt behov. Det kommer att möjliggöra att döva barn kan få nya läroböcker.

Till NRK berättar Elisabeth Frantzen Holte, intressepolitisk rådgivare i Norges Døveforbund, att de anser att 20 miljoner är otillräckligt eftersom det finns ett skrikande behov av att öka produktionen av teckenspråkigt material och läromedel. Hon menar att det finns för få anställda på Statped och därmed begränsade resurser för att skapa läroböcker och webbresurser för elever som använder norskt teckenspråk. ”Det är svårt för teckenspråkslärare att undervisa när de inte har fysiska läroböcker att använda,” säger hon.

Mona Riis

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *