Storbritanniens första döva professor i dövstudier

Foto: Cabaret of Dangerous Ideas, Edinburgh Fringe Festival

De trånga tågvagnarna i Mumbai har blivit en mötesplats för döva människor under sina dagliga pendlingsresor. Denna sociala dynamik har dokumenterats av Annelies Kusters, som nyligen utnämndes till Storbritanniens första döva professor i dövstudier och teckenspråksstudier. 

Tidigare hade Storbritannien bara ett tiotal hörande professorer inom området. Även om flera länder i Europa och USA redan har döva professorer som bedriver forskning inom dessa områden, menar Annelie att detta borde ha skett tidigare i Storbritannien.  

Annelie, som har ägnat nästan 20 år åt att studera dövsamhällen runt om i världen, har nu utnämnts till professor i sociolingvistik vid Heriot-Watt University i Edinburgh. Detta är en befordran från hennes tidigare position som docent vid institutionen för språk och interkulturella studier. 

Forskningen har tagit Annelie till olika delar av världen, inklusive Brasilien, Danmark, Frankrike, Ghana, Indien, Italien, Kenya och Surinam. I Ghana observerade Annelie både döva och hörande människor som använde ett lokalt teckenspråk för att kommunicera. 

”Jag inser att jag är väldigt privilegierad som har kommit så här långt,” säger Annelie. ”Men jag står på axlarna av de döva föreläsare och forskare som utbildat mig – och jag uppmuntrar andra att stå på mina.” Annelie undervisades av döva föreläsare i Bristol år 2006, och en döv forskare handledde hennes doktorsavhandling. 

I Mumbai studerade Annelie hur döva och hörande människor kommunicerar genom tecken och gester i tågvagnarna. Hennes forskning visade att döva passagerare använder de vagnar som är reserverade för personer med funktionsnedsättning som en viktig samlingsplats. Denna dynamik stärker banden inom Mumbais dövsamhälle och ökar medvetenheten om döva bland hörande resenärer. 

Annelie är även projektledare för MobileDeaf, ett projekt som finansieras av Europeiska forskningsrådet och som syftar till att utforska hur döva från olika länder interagerar med varandra och anpassar sina teckenspråk för att underlätta kommunikation. 

Heriot-Watt University är stolt över att ha Storbritanniens första döva professor inom dövstudier. Efter nästan 40 år av dövstudier, forskning och undervisning vid universitet i Storbritannien är denna utnämning en viktig milstolpe, och den markerar en nödvändig utveckling inom området. 

Tine Hedin 

nyhet@teckenbro.com 

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *