Nu kan döva barn höra

Foto: Adobe stock

I det populärvetenskapliga forskningsmagasinet Apollon som ansvaras av Oslos universitet publicerades nyligen en artikel med rubriken ”Tystnaden är bruten för alltid: Nu kan döva barn höra”. Artikeln fick Norska dövförbundet, NDF att reagera. De menar att artikeln är vetenskapligt oförsvarbar och full av fel.

Forskningsartikeln handlar om Cochlea Implantat, CI, och dess betydelse för barns talutveckling som att talutvecklingen gynnas bättre ju tidigare operationen görs. Operationer har gjorts på bebisar som är fem månader. Parallellt med tidiga operationer är det viktigt att föräldrarna får lära sig hur de kan hjälpa barnen att använda hörseln för att utveckla talspråket. En träning som kan göras såväl digitalt som fysiskt.

I forskningsartikeln nämns visserligen att barn med CI inte kan uppnå normal hörsel, men NDF menar att artikelns rubrik förvillar och ger en annan uppfattning. Dessutom tycker NDF att det är upprörande att teckenspråk inte nämns alls i forskningsartikeln. NDF anser istället att barn med CI ska ha tillgång till talat språk, teckenspråk och hörselteknisk utrustning från födseln. En tidig tillgång till allt detta är en korrekt språkstimulering, menar NDF som understryker att det finns gott om vetenskapliga artiklar som visar att teckenspråk hjälper till i talspråksutvecklingen.

NDF ser också en oroande utveckling av att barn med CI inte lär sig teckenspråk. Förbundet har regelbunden kontakt med skolor som undervisar i teckenspråk, som bevittnar att de tar emot elever som gått integrerade de första skolåren men som sedan inte klarar det och flyttar till dessa teckenspråkiga skolor. Effekten blir att eleverna har utvecklat en språkbrist efter flera års haltande med att försöka hänga med och höra. Något som kunnat förhindras genom att ge barnen tillgång till teckenspråket lika tidigt som talet och de hörseltekniska utrustningarna.

Maria Norberg

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *