Nya rangordningar i Region Stockholms tolkavtal

Foto: Region Stockholm

Region Stockholm har, under våren 2023, slutfört en omfattande upphandling av tolktjänster. Det nya avtalet, som träder i kraft vid olika tidpunkter för olika anbudsområden, sträcker sig över flera typer av tolkning, inklusive skrivtolkning, tecken som stöd och tolkstöd.

En viktig del av upphandlingen var att säkerställa en bred konkurrens och hög kvalitet bland tolkbolagen enligt Stockholms Läns Sjukvårdsområde, SLSO. Totalt 17 tolkbolag lämnade in anbud för anbudsområdena som omfattar teckenspråks- och dövblindtolkning, skrivtolkning, beredskapstolkning och tolkstöd. Det sistnämnda ”tolkstöd” har hängt kvar men numera kallas det för döv teckenspråkstolkning.

Under anbudstiden, som avslutades tidigt våren 2023, granskades och kvalificerades anbudsgivarna noggrant med avseende på deras finansiella, ekonomiska och tekniska förmåga, kapacitet samt erfarenhet enligt de specificerade kraven i upphandlingsdokumenten. Samtliga 17 anbudsgivare uppfyllde dessa krav och gick vidare till anbudsutvärdering.

Anbudsutvärderingen genomfördes i två steg. Först prövades obligatoriska krav enligt kravspecifikation och bilagor. De anbudsgivare som uppfyllde dessa krav gick sedan vidare till steg två, där kontrakt tilldelades den anbudsgivare vars anbud bedömdes vara det ekonomiskt mest fördelaktiga, baserat på en balans mellan pris och kvalitet.

Vid steg två blev det jämnt mellan flera anbudsgivare i flera anbudsområden. Då genomfördes det lottning enligt specificerade riktlinjer.

Alla anbudsområden förutom nr 1 och 3 trädde avtalen i kraft redan den 1 november 2023. För anbudsområden 1 och 3 (teckenspråks- och dövblindtolkning samt beredskapstolkning inklusive distanstolkning inom det området) kommer det nya avtalet att börja gälla från och med den 1 februari 2024. I anbudsområde 1 är Elmera Tolkservice AB rangordnad som nummer ett och i anbudsområde 3 är Allsign Consulting AB rangordnad etta.  

Hela listan ska ni, från och med 1 februari 2024, kunna se på tolkcentralen Region Stockholms webbsida.

Mona Riis

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *