Regeringen inkluderar svenskt teckenspråk i Äldreomsorgslyftet

Foto: Kristian Pohl AB/Regeringskansliet

Regeringen meddelade den 11 januari att man beslutat förlänga och utveckla Äldreomsorgslyftet fram till 2026. Äldreomsorgslyftet är ett statsbidrag som kommunerna kan söka. Vid en pressbriefing på finansdepartementet berättade Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje att satsningen kommer att inkludera utbildning i nationella minoritetsspråk och teckenspråk, för att bättre möta behoven hos personalen inom äldreomsorgen.

Regeringen betonar vikten av att utveckla och stärka äldreomsorgen för att säkerställa en hög kvalitet och säkerhet för de äldre medborgarna. Med en budget på 1,7 miljarder kronor per år under de kommande tre åren kommer Äldreomsorgslyftet nu fokusera på att bredda språkutbildningen för omsorgspersonal i kommunerna. Tidigare har endast det svenska språket inkluderats i utbildningsinsatserna, men regeringen strävar nu efter att ge omsorgspersonalen möjligheten att utbilda sig även i de nationella minoritetsspråken samt i teckenspråk.

Regeringen ser kompetensförsörjningen som en central utmaning inom äldreomsorgen och anser att Äldreomsorgslyftet har varit ett framgångsrikt verktyg för att öka kompetensen och förbättra kvaliteten och patientsäkerheten. Genom att inkludera fler språk i utbildningen hoppas man kunna öka tillgängligheten och kommunikationsmöjligheterna för personalen.

Socialstyrelsen får nu i uppdrag att fördela statsbidraget till kommunerna för att stödja och genomföra det utvecklade Äldreomsorgslyftet.

Mona Riis

nyhet@teckenbro.com

www.teckenrapport.se

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Maria Norberg

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *