Riksdagen säger nej till teckenspråkigt förvaltningsområde

Foto: Adobe stock

I en motion, gjord av bland annat Miljöpartiet föreslog man att utse Örebro kommun till en försökskommun för teckenspråkigt förvaltningsområde. Förslaget har nekats av Riksdagens konstitutionsutskott.

Motionen, 2023/24:2679, skrevs av bland andra Camilla Hansén från Miljöpartiet. Bakgrunden till motionen är att Europarådets minoritetsspråkskonvention godkändes år 2000 av den svenska regeringen. I den konventionen inkluderas bland annat samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch som minoritetsspråk. Fem år senare, 2005, fick svenskt teckenspråk samma status som de nationella minoritetsspråken. Ytterligare två år senare tillsattes en språklagsutredning som resulterade i att man 2008 antog en ny språklag som inkluderade skydd och främjande av svenskt teckenspråk. Trots flera motioner och behandlingar i riksdagen har det konstaterats att teckenspråket inte faller inom ramen för minoritetsspråkskonventionen, men stöd ges för att främja de dövas möjligheter.

I lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk regleras förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska. Att en kommun är förvaltningsområde för ett språk innebär att språket har stärkta rättigheter inom kommunens förvaltningsmyndigheter. Andra kommuner än de som nämns i lagen kan ansöka om att inkluderas i ett förvaltningsområde.

Trots att svenskt teckenspråk erkändes samma status som de nationella minoritetsspråken så finns det i dagsläget ingen kommun som har svenskt teckenspråk som förvaltningsområde. Örebro kommun, som idag är förvaltningsområde för finska, har arbetat för att inkludera teckenspråk som ett minoritetsspråk.

Beslut om att en kommun ska ingå i ett förvaltningsområde fattas av regeringen. Nu har Riksdagens konstitutionsutskott nekat önskemålet om att utreda teckenspråk som minoritetsspråk, med hänvisning till att det redan finns ett ansvar för att skydda och främja det svenska teckenspråket enligt språklagen och att språket inte uppfyller alla krav för att bli ett fullvärdigt minoritetsspråk. Miljöpartiets Jan Riise i konstitutionsutskottet valde att reservera sig mot det beslutet.

Kenny Åkesson

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *