Sannings- och försoningsprocess för döva och teckenspråkiga i Finland inledd

Foto: Adobe stock

Regeringen i Finland har beslutat att påbörja en statlig sannings- och försoningsprocess i samarbete med dövrörelsen. Sedan slutet av 2023 har justitieministeriet arbetat med beredningen av processen i nära samarbete med dövrörelsen. Processen är baserad på ett förslag från en arbetsgrupp vid statsrådets kansli.

Arbetsgruppen hade förslag på målsättningar för sannings- och försoningsprocessen som inkluderar identifiering och dokumentation av historiska oförrätter, förslag till åtgärder för att avskaffa diskriminerande strukturer, ökad medvetenhet om teckenspråkig kultur, och skapandet av en grund för försoning mellan dövsamhället och staten. Sommaren 2023 avslutade arbetsgruppen sitt arbete och sannings- och försoningsprocessen tog vid i slutet av året av justitieministeriet. I januari arrangerade justitieministeriet en runda bordssamtal om dövas situation tillsammans med representanter från döva och teckenspråkiga samhället. Där presenterades bland annat ett sammandrag av arbetsgruppens förslag.

Sannings- och försoningsprocessen representerar ett viktigt steg mot försoning och förändring och är en gemensam ansträngning mellan den finska staten och det döva och teckenspråkiga samhället. Arbetet bygger på rapporten ”Tecknade minnen,” som belyser de orättvisor och erfarenheter som döva och teckenspråkiga upplevt från 1900-talet till nutid.

Den 11 februari publicerar SVT ett program som handlar om döva som tvångssteriliserades efter beslut från både svenska och finska staten. Programmet heter De tysta övergreppen och sänds på SVT Play.

Mona Riis

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *