SDR:s remissvar om muntlig förhandling i allmän förvaltningsdomstol

Foto: SDR

Domstolsverkets arbetsgrupp för processrättsliga reformer har fått i uppdrag att ta fram konkreta förslag för att underlätta målhanteringen i förvaltningsdomstolarna. Ett av förslagen handlar om införandet av videoinspelning vid en rättegång. Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) har lämnat synpunkter kring detta förslag.

Arbetsgruppen undersöker bland annat hur tekniken kan användas bättre vid rättegångar och om reglerna för muntlig förhandling behöver ändras. Ett fokus är på att öka användningen av videoupptagning av berättelser och iakttagelser vid muntliga förhandlingar i förvaltningsrätten. Genom att spela in ljud och bild blir dokumentationen mer komplett inför prövningen i kammarrätt, vilket kan göra processen i kammarrätten mer effektiv och flexibel. Dessutom kan protokollföringen i förvaltningsrätten underlättas genom inspelningar av förhör och iakttagelser.

SDR har lämnat synpunkter på förslaget och i sitt remissvar säger de att de uppskattar arbetsgruppens engagemang för att förbättra den muntliga förhandlingsprocessen. SDR stödjer starkt förslaget om att införa videoinspelning, vilket de anser är ett viktigt steg för att garantera rättssäkerheten för döva personer som använder svenskt teckenspråk. Trots lagens föreskrifter om rätt till teckenspråkstolkar vid muntliga förhandlingar finns det betydande utmaningar med tolkningens snabbhet, den juridisk terminologin samt risken för feltolkningar.

SDR har även bett arbetsgruppen att överväga fyra faktorer;

1. Videoinspelning av döva vittnesmål bör göras av domstolen för att underlätta granskning av felaktigt översatta vittnesmål eller frågor.

2. Tolken ska också synas vid en videoinspelning.

3. Omedelbar rättelse av tolkens felaktiga översättningar ska göras för att säkerställa korrekt dokumentation.

4. Bevara videoinspelningar längre än sex veckor för att undvika felaktiga talade översättningar och för att den döve ska kunna invända mot fel vid ett senare tillfälle.

SDR avslutar sitt remissvar med att uppskattning för arbetsgruppens arbete och att de kan kontakta SDR för eventuella frågor.

Kenny Åkesson

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *