Skånes Dövas Distriktsförbund tar tillbaka beslutet om namnbyte

Foto: SDDF

Skånes Dövas Distriktsförbund (SDDF) hade en extra årsstämma den 7 april där en höjdpunkt bland punkterna var styrelsens proposition om namnbyte som skulle leda till en historisk förändring. Efter en lång process av överväganden och medlemskonsultationer föreslog styrelsen att förbundets namn skulle ändras till SDR Skåne. Styrelsen skrev i sin proposition att namnändringen kommer att förstärka förbundets varumärkesidentitet och modernisera dess image.

SDDF:s styrelse lade fram en proposition om namnändringen och den 7 april genomfördes en extra årsstämma. Stämman beslutade enhälligt att bifalla styrelsens proposition.

Idag, onsdag gjorde SDDF ett inlägg på sin Facebooksida där ordföranden, Annett Rosenlind, berättar att enligt förbundets stadgar står det att man inte får ändra stadgarna vid en extra årsstämma. Något som medlemmarna uppmärksammat att styrelsen missat. Annett säger att det är styrelsens ansvar att arbeta enligt stadgarna och det innebär att de inte kan göra namnbytet nu utan måste vänta tills en ordinarie stämma. Till dess kommer styrelsen att fortsätta jobba med processen av ett namnbyte samt samarbeta med SDR.

Teckenrapport har blivit kontaktad av en medlem hos SDDF:s som säger att SDDF:s stadgar olyckligtvis är otydliga där den ena punkten säger emot den andra. I en av punkterna i stadgarna står det att en extra årsstämma kan besluta om de punkter som finns med i kallelsen. Styrelsens proposition fanns med i kallelsen. Det som säger emot med denna punkt är en annan punkt som säger att en stadgeändring endast får göras vid ordinarie årsstämma. Om man gör ett namnbyte måste man per automatik göra ändringar i stadgarna också.

De anslutna föreningarna till SSDF är nu informerade om detta.

Kenny Åkesson

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *