Skolverket flyttar ihop med SPSM i Örebro

Måndagen den 27 maj, invigdes ett gemensamt kontor för Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) på Drottninggatan i Örebro. Skolmyndigheterna delar redan lokal på fyra orter i Sverige och Örebro blir nu den femte orten av åtta att öppna upp de gemensamma lokalerna. Genom att öppna kontor i Örebro och flytta in i SPSM:s befintliga lokaler, vill Skolverket kunna förbättra samarbetet med lokala skolhuvudmän.

2023 togs ett beslut att Skolverket ska etablera regionala kontor för att kunna möta skolhuvudmännen och ge dem de resurser och det stöd de behöver. Skolverkets regionala kontor finns redan i Härnösand, Luleå, Malmö och Solna samt nu i Örebro. I oktober 2024 öppnas ytterligare ett kontor i Göteborg, där Skolverket också kommer att dela lokaler med SPSM.

SPSM skriver på sin hemsida att Joakim Malmström, generaldirektör på Skolverket, menar att kvalitetsdialoger ska genomföras med skolhuvudmännen. Dialogerna har inletts på de andra orterna och där har huvudmännen sagt att de fått bra stöd. Aurora Lindberg, generaldirektör för SPSM lägger till att kvalitetsdialogerna också kan vara ett bra stöd till huvudmännen kring frågor om elever som har en funktionsnedsättning, vilket är SPSM:s målgrupp. Genom dessa dialoger kan tidiga insatser göras för att eleverna ska klara skolan.

I Örebro län finns det cirka 50 skolhuvudmän med varierande storlek och förutsättningar. Alla kommer att erbjudas kvalitetsdialoger tillsammans med myndigheterna. I Örebro finns även SPSM:s specialskola för döva och hörselskadade, Birgittaskolan.

Mona Riis

nyhet@teckenbro.com

www.teckenrapport.se

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Maria Norberg

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *