Stödtjänst för döva cancerpatienter i Storbritannien

Foto: AI

En stödtjänst för döva personer som lever med cancer lanserades i Storbritannien hösten 2022. Detta initiativ, kallat Macmillan Deaf Cancer Support Project, är ett resultat av en forskning. Forskningen lyfte fram de utmaningar som personer med hörselnedsättning eller dövhet möter när det gäller att få tillgång till vård.

Enligt forskningen upplevde nästan en tredjedel av personer med cancer och hörselnedsättning eller dövhet att pandemin gjorde det svårare för dem att få sjukvård och behandling. För att möta dessa utmaningar har välgörenhetsorganisationen Macmillan, i samarbete med Self Help UK, lanserat detta tvååriga pilotprojekt. Projektet erbjuder enskilt samtalsstöd på distans på brittiskt teckenspråk, BSL genom utbildade döva volontärer. Förutom att stödja personer som lever med cancer och hörselnedsättning eller dövhet stödjer projektet även deras vårdgivare.

Stödet som erbjuds är omfattande och inkluderar bland annat rådgivning om att få tillgång till förmåner och hjälp med att hitta lokala tjänster. Dessutom erbjuds såväl enskilt samtalsstöd som kamratstödsgrupper för dem som behöver prata om sina erfarenheter. I kamratstödsgrupperna kan personer med hörselnedsättning eller dövhet som lever med cancer dela sina erfarenheter och stödja varandra.

Claire Adshead, en döv person som lever med cancer, berättar för magasinet Evening Standard att hon uttryckt behov av detta stöd och hur det har hjälpt henne. Hon påpekar att det tidigare varit svårt att hitta stödgrupper och enskilda samtal för målgruppen i fråga.

Projektet är således ett viktigt steg mot att säkerställa att alla, oavsett hörselstatus, får det stöd de behöver när de konfronteras med en cancerdiagnos. Macmillan Deaf Cancer Support Project är tillgängligt för alla i Storbritannien.

Mona Riis

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *