Strejk på skola med döva elever i Frankrike

Foto: Média’Pi

Den 14 mars gick större delen av lärarna på skolan Collège Pablo Picasso i Bron, Frankrike i strejk. De strejkade för att protestera mot skolorganisationens planer inför nästa läsår.  Det här året har skolan cirka 600 elever, varav 24 är döva.

Under eftermiddagen samlades de strejkande lärarna tillsammans med föräldrar och personer från två andra skolor i Bron, utanför rektorskontoret. De ville visa sin beslutsamhet inför ett planerat möte av ledningen den 20 mars. Orsakerna till strejken är många, enligt ett meddelande från skolpersonalen. Några av skolorganisationens planer som personalen ställer sig mot är:

– Minskningen av det totala antalet undervisningstimmar som Académie de Lyon tilldelat skolan till kommande läsår.

– Införandet av grupper efter nivåer. En sådan gruppering innebär att man skapar en form av gruppering av de ”bästa” och de ”sämsta” eleverna. Personalen är också oroade över att denna omorganisation, som innebär att lärarna ägnar mer tid åt nivågrupperna, kan ske på bekostnad av mottagandet av döva elever.

– Borttagningen av en femteklass. Det menar personalen kommer att leda till en överbelastning i de återstående klasserna. I sin tur skulle det omöjliggöra inkluderingstider för döva elever, som normalt är planerade i vissa ämnen (framför allt i biologi, fysik och kemi).

Vår DJE-partner i Frankrike, Média’Pi, har kontaktat Apes Lyon som är en föräldraförening för döva barn. Enligt en döv lärare och medlemmar från Apes Lyon skulle kvaliteten på inkluderingen kraftigt försämras. Redan idag är förhållandena för mottagande av döva elever komplicerade. Till exempel saknas det en teckenspråkig kontaktperson för döva elever, döva yrkesverksamma och döva föräldrar. De berättar att man dessutom måste uppmärksamma det franska teckenspråket (LSF) och dövas verklighet vid varje förändring av inspektör, rektor och så vidare.

Sarah Massiah, Média´Pi

Översatt och redigerad av Kenny Åkesson

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *