studie

2 Minutes
Inrikes

Forskningsstudie om teckenspråkstolkarnas upplevelse av sitt arbete med distanstolkning

Camilla Warnicke och Marie Materne har gjort en forskningsstudie om teckenspråkstolkars upplevelse av om distanstolkning i relation till Covid-19. I studien undersökte de hur Covid-19 pandemin påverkade teckenspråkstolkarnas arbete i Sverige genom övergången till...
Read More
3 Minutes
Inrikes

Ny studie utkommen om personer med dövblindhets träning av orientering och förflyttning

I en ny studie har synpedagogen Emy Hurtig, verksam i Region Skåne, undersökt synpedagogers erfarenheter av att använda den nationella standarden för träning av orientering och förflyttning för vuxna personer med dövblindhet. Dövblindhet är...
Read More