Kombinerad syn- och hörselnedsättning ökar risken för isolering

Foto: Sarah Remgren

Fem forskare har gjort en studie om vuxna med svår syn- och hörselnedsättning. Studien publicerades i tidskriften PLOS ONE den 15 juni i år. Forskarna har genomfört 14 intervjuer och redovisar i studien två huvudteman: ”Isolering” och ”Förmåga att kontrollera vardagen”. Studien tar upp att deltagarna använder olika strategier för att hantera sina funktionsnedsättningar och upplever stödet från det regionala dövblindteamet som positivt.

I studien lyfter författarna bland annat upp att en kombinerad syn- och hörselnedsättning ökar risken för isolering och minskad kontroll över livet. Därmed finns ett behov av mer förståelse i samhället för personer med denna typ av funktionsnedsättning, samt mer information och utbildning. Studien rekommenderar att personer med kombinerad syn- och hörselnedsättning bör få bättre tillgång till hälso- och sjukvården samt att ledsagarservicen bör utvärderas för att möta dessa personers behov.  Idag finns en oro när ledsagningen begränsas i Sverige. Därför uppmanar forskarna i studien till en översyn av dessa regelverk.

Det bekräftas också i studien att ett dövblindteam har en avgörande roll då de erbjuder omfattande vård för personer med kombinerad syn- och hörselnedsättning. Teamet jobbar nära patienterna, deras familjer och andra yrkesverksamma för att erbjuda olika tjänster inklusive teckenspråk, stresshantering, träningsprogram med mera. Vikten av att ha stöttande vänner och familj betonades också i studien. Vänner och familj har ofta en nyckelroll i att hjälpa till i de dagliga uppgifterna i livet och att minska isoleringen. Trots att det finns utmaningar för deltagarna i studien så visar sig många vara aktiva som medlemmar i föreningar, vilket visar deltagarnas motståndskraft och beslutsamhet.

I studien tas också upp att deltagarna ofta inte uppfattar sina funktionsnedsättningar som en kombinerad funktionsnedsättning. Anledningen är att varje funktionsnedsättning ofta utvecklas oberoende av den andra funktionsnedsättningen. Det är först när båda funktionsnedsättningarna utvecklats över tid som deltagarna känt en ökad isolering och ökade utmaningar i det dagliga livet.

Mona Riis

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *