SVT

2 Minutes
Inrikes

SDR och HRF kräver bibehållen och utökad tillgänglighet för SVT genom vidaresändningsplikt

Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) och Hörselskadades Riksförbund (HRF) har i varsitt remissvar till Kulturdepartementet betonat vikten av att garantera enkel tillgång till public service, särskilt för äldre, döva och hörselskadade. I en tid där...
Read More
2 Minutes
Inrikes Vald

Färre dövpsykiatriska mottagningar hotar tillgängligheten för döva patienter

Antalet dövpsykiatriska mottagningar i Sverige minskar drastiskt och riskerar att ytterligare försämra tillgängligheten för döva patienter. Vid början av 2023 meddelade Region Skåne nedläggningen av den dövpsykiatriska mottagningen i Lund på grund av personalbrist,...
Read More