SDR och HRF kräver bibehållen och utökad tillgänglighet för SVT genom vidaresändningsplikt

Foto: Adobe stock

Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) och Hörselskadades Riksförbund (HRF) har i varsitt remissvar till Kulturdepartementet betonat vikten av att garantera enkel tillgång till public service, särskilt för äldre, döva och hörselskadade. I en tid där många föredrar streamingtjänster och internetbaserad tv, insisterar SDR och HRF på att trådbunden tv fortfarande är en viktig källa till information för många.

Vidaresändningsplikten, som innebär att vissa kanaler måste vara tillgängliga utan extra kostnad för hushåll anslutna till trådbundna nät, är enligt både SDR och HRF en nödvändig åtgärd för att garantera tillgången till SVT och UR. Med tanke på att många äldre fortfarande förlitar sig på traditionell tv-sändning skulle avskaffandet av vidaresändningsplikten resultera i en begränsning av tillgängligheten för de personer som befinner sig i ett digitalt utanförskap.

Särskilt betonas behovet av textning och andra tillgänglighetstjänster för hörselskadade. HRF föreslår att radio- och tv-lagen ändras för att tydligt inkludera krav på tillgänglighetstjänster som textning, tolkning och uppläst text. En sådan lagändring skulle garantera att äldre och personer med hörselnedsättningar kan dra nytta av public service utan hinder.

Den tekniska utmaningen med att säkerställa tillgänglighet för alla är viktig och både SDR och HRF säger att det är ett hinder att det idag är brist på tydliga tillgänglighetskrav på distributörer och tillverkare. Genom att utöka vidaresändningsplikten till att omfatta textning och andra tillgänglighetstjänster kan tillgången förbättras avsevärt, inte bara för SVT och UR utan även för andra tv-kanaler som distribueras via trådbundna nät.

SDR och HRF argumenterar även för att vidaresändningsplikten inte ska vara bunden till en speciell plattform eller teknik. Detta är särskilt viktigt med tanke på den kommande lagstiftningen inom EU:s tillgänglighetsdirektiv, som förväntas tas in i svensk lag senast 2025. Genom att garantera att kanalerna är lätta att hitta och nå, oavsett leverantör och teknisk plattform, kan tillgängligheten förbättras för alla, inklusive äldre och personer med hörselnedsättningar.

Kenny Åkesson

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *