Tolkutbildningen på Stockholms universitet firar 10 år

Foto: Ingmarie Andersson/Stockholms universitet

I år är det ett jubileumsår för Kandidatprogram i Teckenspråk och Tolkning (KTT) vid Stockholms universitet. Programmet fyller tio år och ska fira med ett evenemang den 29 september.

KTT-programmet, som tidigare har varit känt för att utbilda tolkar, tar nu ytterligare ett steg mot inkludering och mångfald. Från hösten 2023 erbjuder de två olika inriktningar; Den ena riktar sig till hörande som vill lära sig svenskt teckenspråk som ett andraspråk för att kunna tolka mellan svenskt teckenspråk och svenska. Den andra inriktningen riktar sig till döva som har svenskt teckenspråk som första språk.  I den inriktningen erbjuds utbildning i intramodal teckenspråkstolkning.

Programmet, som sträcker sig över tre år på heltid ger en filosofie kandidatexamen i översättningsvetenskap. I programmet finns kurser inom teckenspråkslingvistik, tolkning, och översättning. Undervisningen sker både på campus och på distans.

Firandet av KTT:s 10-årsjubileum äger rum den 29 september med underhållning, tårta och föreläsningar samt en gala. Programmet och firandet är resultatet av ett samarbete mellan Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) vid Institutionen för svenska och flerspråkighet samt Institutionen för lingvistik vid Stockholms universitet.

Mona Riis

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *