1,9 miljoner till Danmarks teckenspråkslexikon

Foto: DDL

Den 2 november meddelades att Danmarks teckenspråkslexikon, Ordboken för danskt teckenspråk har tilldelats 1,9 miljoner danska kronor. Det är Danmarks Dövas Förbund, DDL, Danska teckenspråksrådet och Köpenhamns Yrkeshögskola som tillsammans äger ordboken för danskt teckenspråk. Ordboken administreras idag av Köpenhamns Yrkeshögskola, som även erbjuder utbildning för teckenspråkstolkar.

Idag använder omkring 50 000 ordboken så DDL menar att detta nya anslag är ett steg i ett erkännande av danskt teckenspråk som ett fullvärdigt språk. För nästan ett decennium sedan erkände det danska Folketinget enhälligt att danskt teckenspråk förtjänar samma status som talad danska. Därför finns det ett behov av en ordbok och ett korpus för teckenspråket för att bevara, dokumentera och utveckla det danska teckenspråket.

DDL har i många år arbetat hårt för att säkerställa den nödvändiga finansieringen för ordboken, och det är med stor tillfredsställelse man nu kan se att medel har avsatts för de kommande två åren. Att använda ordboken är en mänsklig rättighet, anser DDL, som kommer att fortsätta kämpa för en långsiktig finansiering. Detta så att användare av teckenspråket har fortsatt tillgång till ordboken, som även fungerar som dokumentation för ett erkänt språk. Ordboken innehåller idag cirka 2 250 av de vanligaste tecknen i danskt teckenspråk.

Mona Riis

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *