1 december 2023

2 Minutes
Inrikes

Fellingsbro folkhögskola jublar över nivåbestämning av kvalifikationen Teckenspråkstolk och dövblindtolk

Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH, har beslutat att nivåbestämma kvalifikationen teckenspråkstolk och dövblindtolk vid Fellingsbro folkhögskola i Örebro enligt SeQF. Kvalifikationen nu är fastställd på nivå 6 av de befintliga 8 nivåerna enligt SeQF. SeQF...
Read More
2 Minutes
Inrikes

Mer än hälften av unga hörselskadade inte redo för övergången mellan barn- och vuxenhörselvården

Mer än 50 % av unga personer med hörselskada som deltog i Unga Hörselskadades undersökning om övergången från barn- till vuxenhörselvården, rapporterar att de känner sig inte tillräckligt förberedda. UH, Unga Hörselskadade, har nu...
Read More