Mer än hälften av unga hörselskadade inte redo för övergången mellan barn- och vuxenhörselvården

Foto: Adobe stock

Mer än 50 % av unga personer med hörselskada som deltog i Unga Hörselskadades undersökning om övergången från barn- till vuxenhörselvården, rapporterar att de känner sig inte tillräckligt förberedda. UH, Unga Hörselskadade, har nu släppt rapporten ”Redo? – En undersökning av barn och ungas upplevelse av övergången från barn- till vuxenhörselvården,” baserad på en undersökning som genomförts under 2022 och 2023.

Undersökningen fokuserade på övergången mellan hörselvård för barn och vuxna och rapporten visar att över hälften av de unga som genomgått denna övergång känner sig otillräckligt förberedda. Detta är problematiskt, med tanke på det omfattande forskningsstöd som indikerar att en välplanerad övergång ger stora fördelar för både individen och samhället.

Johanna Forsberg, ordförande för UH och en av rapportens författare, säger: ”Resultaten visar att de flesta regionerna är medvetna om problematiken och uppger att de arbetar aktivt med att förbereda ungdomarna för övergången. Vi ser att forskningsläget och det som står på rapporten visar ett starkt behov av att samhället som helhet måste arbeta mer för att skapa en smidig och effektiv övergång från barn- till vuxenvården för personer med hörselskador.”

Tidigare forskning om liknande funktionsnedsättningar har pekat på stora vinster ur hälsosynpunkt, behovet av förbättringar i övergången mellan barn- och vuxenvården samt att samhället behöver göra prioriteringar. Därför är det viktigt att ge tillräckliga resurser till forskning och vård för att kunna genomföra nödvändiga förändringar.

UH uppmanar till fortsatt samarbete och dialog mellan forskare, vården och samhället för att förbättra övergången för unga hörselskadade. UH är för och av unga med hörselskada och strävar efter ett tillgängligt samhälle där alla barn och unga hörselskadade kan vara självständiga och delaktiga på lika villkor. Rapporten är tillgänglig för läsning online och fysiska exemplar kan beställas gratis genom att kontakta UH.

Rapporten hittar ni här: https://uh.se/wp-content/uploads/2023/11/Redo-rapporten-2023.pdf

Tine Hedin

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *