Fellingsbro folkhögskola jublar över nivåbestämning av kvalifikationen Teckenspråkstolk och dövblindtolk

Foto: Region Örebro län

Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH, har beslutat att nivåbestämma kvalifikationen teckenspråkstolk och dövblindtolk vid Fellingsbro folkhögskola i Örebro enligt SeQF. Kvalifikationen nu är fastställd på nivå 6 av de befintliga 8 nivåerna enligt SeQF.

SeQF står för Sveriges referensram för kvalifikationer livslångt lärande och är ett system som hjälper oss att få ett gemensamt språk vad gäller krav på kompetens, både i Sverige och utomlands. SeQF omfattar åtta nivåer som sträcker sig från grundskola till högskola. Nivåbestämningen på nivå 6 för Teckenspråkstolk och dövblindtolk visar på den höga kompetens som krävs för dessa yrken.

Teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildningarna vid Fellingsbros folkhögskola använder sig av målbeskrivningar som de studerande måste uppnå för att erhålla sina utbildningsbevis. Till skillnad från poängsystemet, som ofta används vid högskoleutbildningar. Nivåbestämningen enligt SeQF möjliggör nu för de studerande vid Fellingsbro folkhögskola att tydligt referera till sin utbildning och dess kvalifikationer, vilket är särskilt viktigt när det gäller att kommunicera med arbetsgivare och andra intressenter. Det möjliggör också för studerande att använda nivåplaceringen för validering och tillgodoräknande vid övergång till högskoleutbildningar. Helena Sikh, som varit involverad i skolans ansökan, understryker att det är kvalifikationen Teckenspråkstolk och dövblindtolk som är nivåbestämd, inte själva utbildningen.

Rektorn på Fellingsbro FHS, Torkel Freed, uttrycker sin glädje över beslutet och ser det som ett viktigt steg för att underlätta för de studerande att kommunicera värdet av sina kvalifikationer. Patrik Bergman, biträdande rektor menar att det bidrar till en statushöjning för professionen i sig, för de som tar examen via Fellingsbro folkhögskola. Patrik säger att SeQF nivån förpliktigar både för dem som skola och för deras styrelse.

Beslutet från MYH gäller i tio år och kommer att följas upp med kvalitetsgranskningar under denna period och därefter behöver en ny ansökan göras.

Tine Hedin

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *