Brighton stäms för brott mot ADA-lagen

Foto: Adobe stock

Staden Brighton i USA står inför två diskrimineringsstämningar. Båda stämningarna gäller att staden inte ordnat teckenspråkstolkar när de blivit ombedda att göra det, vilket resulterat i allvarliga konsekvenser.

I det första diskrimineringsfallet hävdar familjen Matchett att deras döva son Scott begick självmord efter att ha nekats teckenspråkstolk när han ringde nödnumret 911. I fallet har lappar hittats där Scott bett om en teckenspråkstolk och en döv teckenspråkstolk. Trots upprepade försök från Scott att tala om att han behövde teckenspråkstolk ordnade polisen inte någon.

I det andra diskrimineringsfallet stoppades döve David Blevins av en polis och nekades en teckenspråkstolk trots att han bad om en. David hade en licenserad pistol i handskfacket och ville framföra den informationen genom teckenspråkstolk. Eftersom han inte fick någon tolk gick kommunikationen dåligt och slutade med att han blev arresterad.

Både familjen Matchett och David stämmer nu Brighton för att de brutit mot lagen om diskriminering mot personer med funktionsnedsättningar, kallad ADA-lagen.Lagbrottethar skett genom bristande tillgång till teckenspråkstolkar och nu kräver familjen Matchett och David att staden ska göra förändringar för att undvika liknande tragedier i framtiden. Brigthon försvarar sig genom att planera att gå vidare med fallen till domstol och inte erkänna bristen på teckenspråkstolkar som deras problem.

Familjen Matchett och Davids advokat Andrew Rozynski betonar vikten av att se till att döva personer får det kommunikationsstöd de behöver för att undvika framtida tragedier. Andrew uppmuntrar Brighton att se till att alla har samma tillgång till polisen, oavsett om man är döv eller har andra funktionshinder. Andrew betonar att det inte bara handlar om rättigheter, utan också om liv och död, eftersom en bristande kommunikation kan få allvarliga konsekvenser.

Mona Riis

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *