Europaparlamentet och Europeiska rådet eniga om europeiskt funktionsnedsättningskort

Foto: EUD

Teckenrapport berättade den 11 september att Europeiska kommissionen lagt fram ett lagstiftningsförslag om ett EU-intyg för personer med funktionsnedsättning. Den 8 februari nåddes en överenskommelse mellan Europaparlamentet och Europeiska rådet.

Efter intensiva förhandlingar som sedan ledde till ett beslut på rekordkort tid, banar beslutet nu väg för ett mer inkluderande samhälle för personer med funktionsnedsättning i hela Europa. Den officiella överenskommelserapporten har inte publicerats än men European Union of the Deaf, EUD, sammanfattar på sin hemsida vad EU-intyget innebär.

Det nya EU-intyget kommer att omfatta en rad viktiga bestämmelser för att underlätta vardagen för personer med funktionsnedsättning. Intyget kan användas exempelvis i EU:s rörlighetsprogram såsom Erasmus+, vilket garanterar tillgång till nödvändiga stöd och tjänster för studenter med funktionsnedsättning som vill studera utomlands. Intyget kan också användas vid transporttjänster, förutom vissa undantag. Dessutom kommer EU att ha en särskild webbplats med information om intyget. Där har EUD begärt att EU ska se till att det ska finnas information på samtliga länders nationella teckenspråk för att säkerställa tillgänglighet för alla.

Enligt överenskommelsen kommer intyget att utfärdas och förnyas kostnadsfritt. I dagsläget förskrivs intygen för tre månader i taget för korta vistelser men medlemsstaterna kommer att ha möjlighet att utöka användningen av intyget.

Dessvärre är inte alla förslag från Europeiska kommissionen med på den slutgiltiga överenskommelsen. Exempel på förslag som inte gick igenom är att en tillfällig tillgång till socialförsäkringsstöd för personer med funktionsnedsättning som flyttar till ett annat land för arbete inte inkluderades. Trots detta har Europaparlamentet garanterat att eventuella brister i socialförsäkringsstöd måste utvärderas av EU-kommissionen inom det första året efter att direktivet har satt i gång.

EUD berättar att EU-medlemsstaterna kommer att, medan de väntar på den officiella överenskommelserapporten, fortsätta diskutera och enas om de sista detaljerna för att slutföra lagstiftningen inom den aktuella lagstiftningsperioden. Processen mot en lagstiftning är sedan så lång som 42 månader. Först ska EU ansvara för finansieringen till medlemsstaterna, sen ska lagstiftningen införlivas i nationell lagstiftning, vilket tar ungefär 30 månader. Sedan ska intygen göras och efter ytterligare ett år blir intyget fullt tillgängligt för personer med funktionsnedsättning.

Kenny Åkesson

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *