Danska dövförbundet tar över teckenspråkslexikon

Foto: DDL

I november 2023 berättade Teckenrapport att Danmarks teckenspråkslexikon, Ordboken för danskt teckenspråk, tilldelades 1,9 miljoner danska kronor. Detta efter att de länge hotats av nedläggning på grund av bristande statligt stöd. Ordboken administrerades då av Köpenhamns Yrkeshögskola och ägdes av Danmarks Dövas Förbund, DDL, tillsammans med Danska teckenspråksrådet och Köpenhamns Yrkeshögskola. Nu tar DDL över driften av Ordboken.

Ordboken är ett digitalt teckenspråkslexikon som länge varit en oumbärlig resurs för omkring 50 000 danskar. Nyligen stod Ordbokens framtid på spel när Köpenhamns Yrkeshögskola meddelade att de inte kunde fortsätta administrera driften av sidan och därför skulle lägga ned den vid årsskiftet 2023-2024.

De andra ägarna, DDL och Danska teckenspråksrådet försökte överlåta ansvaret till Danska språkrådet, utan framgång. Därför beslutade Socialstyrelsen och DDL att DDL under en övergångsperiod ska ta över den dagliga driften av Ordboken.

Claus Staunstrup Nilsson, direktör för DDL, berättar för Danmarks Radio, DR att det är viktigt att både nya och gamla tecken finns tillgängliga och att teckenspråket ska prioriteras av politiken. Han säger också att Ordboken inte bara är ett uppslagsverk utan också ett arkiv över danskt teckenspråk.

Tack vare att de under 2024 beviljats bidrag på 1,9 miljoner danska kronor och ytterligare 1 miljon under 2025, kan Ordbokens överlevnad och underhåll säkras. I och med att DDL tagit över driften av sidan, söker de nu en projektledartjänst för detta arbete.

Claus Staunstrup Nilsson, direktör för DDL, berättar för Danmarks Radio, DR att det är viktigt att både nya och gamla tecken finns tillgängliga och att teckenspråket ska prioriteras av politiken. Han säger också att Ordboken inte bara är ett uppslagsverk utan också ett arkiv över danskt teckenspråk.

I och med att DDL tagit över driften av sidan, söker de nu en projektledartjänst för detta arbete.

Mona Riis

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *