Diskriminering på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning

Statistiska Centralbyrån, SCB publicerade den 28 april 2023 en undersökning om Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 2022. Undersökningen visar att var tredje person med funktionsnedsättning har känt sig diskriminerad i arbetslivet på grund av sin funktionsnedsättning. Den vanligaste diskrimineringen är att man inte fått jobb man sökt till trots att  man har en god kvalificering. 

Undersökningen visar bland annat att enbart 52% av de som har en funktionsnedsättning som orsakar en nedsatt arbetsförmåga, faktiskt har ett arbete. Det innebär att arbetslösheten bland dessa personer är dubbelt så hög än hos övriga personer i Sverige. 

Dessutom visar undersökningen att av de personer som har ett LSS boende har så få som 3-4% någon sysselsättning om dagarna. Övriga tillskrivs arbetsmarknadsstatusen “sjuk”. 

I Sverige beräknas 10% av befolkningen ha någon form av funktionsnedsättning. En funktionsnedsättning kan vara nedsatt syn, nedsatt hörsel, problem med tal eller röst, nedsatt rörelseförmåga, allergi, psykisk funktionsnedsättning, diabetes, hjärt- eller lungproblem, mag- eller tarmsjukdom, psoriasis, epilepsi eller dyslexi. 

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *