funktionsnedsättning

2 Minutes
Utrikes

Första döv invald till kommittén för rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Nyligen valdes nio medlemmar till FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning för mandatperioden 2025–2028. En av de nio invalda är den döve Hiroshi Tamon från Japan. FN antog 2006 konventionen om rättigheter...
Read More
2 Minutes
Inrikes

Allvarliga brister kvarstår i tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning enligt MFD-rapport

Enligt den senaste rapporten från Myndigheten för delaktighet (MFD) är det tydligt att allvarliga skillnader kvarstår mellan personer med funktionsnedsättning och resten av befolkningen när det kommer till levnadsvillkoren. Ekonomisk trygghet, hälsa, utbildning, arbetsmarknad,...
Read More
2 Minutes
Utrikes Vald

Europaparlamentet och Europeiska rådet eniga om europeiskt funktionsnedsättningskort

Teckenrapport berättade den 11 september att Europeiska kommissionen lagt fram ett lagstiftningsförslag om ett EU-intyg för personer med funktionsnedsättning. Den 8 februari nåddes en överenskommelse mellan Europaparlamentet och Europeiska rådet. Efter intensiva förhandlingar som...
Read More