Döv man stämde Jersey City och fick 175 000 dollar

Foto: Adobe stock

En strid kring parkeringsböter i staden Jersey City i USA har resulterat i en historisk uppgörelse där staden kommer stå för en saftig nota på 175 000 amerikanska dollar. Detta som en följd av en federal stämning där det hävdades att staden brustit i att tillhandahålla en teckenspråkstolk för en döv man som försökte bestrida sina parkeringsböter i domstol.

Ryan Cuevas, från Jersey City, har stått i centrum för en rättslig strid som nu nått sitt slut med en överenskommelse. Den federala domaren som tog fallet gick på Ryans sida och fastslog att staden diskriminerat honom, samt att en ny rättegång skulle genomföras för att bestämma skadeståndsbeloppet. Genom att i stället gå med på en ersättning på 175 000 amerikanska dollar valde Ryan att dra tillbaka sin stämning.

Konflikten började efter att Ryan fick en parkeringsbot i augusti 2019, enligt honom felaktigt då han hade tillstånd att parkera där under natten. Några dagar innan förhandlingen gällande parkeringsböterna skulle ske i januari 2020, blev Ryans körkort och registrering avstängda på grund av en annan incident. För att lösa ut sitt körkort behövde Ryan först ta itu med parkeringsböterna.

Trots att Ryan begärde en teckenspråkstolk för att förklara sitt fall nekades han och målet sköts upp flera gånger. I mars samma år fanns en särskild dag för tolkning i domstolen, men någon tolk dök enligt stämningen aldrig upp. Ryan blev slutligen friad i augusti 2020.

Domare Susan Wigenton ifrågasatte staden om diskrimineringspolicyn som stadens domstol upprätthållit i över 16 år. Stadsföreträdare har ännu inte svarat på frågan om stadens policy gällande tillhandahållande av teckenspråkstolk har ändrats.

Kenny Åkesson

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *